Spanish Bizkaia-Tercera Division
CA Vianes logo
CA Vianes
1
2
Hết
(1 - 1)
CD Berceo logo
CD Berceo

Tình hình chính

Thống kê đội bóng
3 trận 10 trận

Ghi/Mất %
30 trận